Azerbaycan Üniversiteleri

Listele
Azerbaycan Üniversiteleri

Azerbaycan, ülkemize coğrafi ve kültürel yakınlığıyla yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Türkçe eğitim seçeneği de Azerbaycan’ı cazip kılan noktalardan biridir.
 
Azerbaycan yükseköğrenim tablosu çeşitli aşamalardan geçmiştir. 1990’ların ortalarında üniversite çağındaki öğrencilerin %17’si yükseköğretim programlarına kayıtlıydı. Bu nedenle 1993’ten itibaren üniversite ve yüksekokullarda bir reform ve yeniden yapılandırma süreci başlatılmış, Avrupa standartları hedeflenmiştir. 1990’ların sonuna doğru ülkede toplam 48 eğitim kurumu (30 devlet kurumu ve 18 özel kurum) bulunmaktaydı. Bunların 20’si üniversite, 8’i akademi ve geri kalan 20’si ise enstitü, yüksekokul gibi kurumlardan oluşmaktaydı. 
 
Bugün itibariyle Azerbaycan’da 38 devlet üniversitesi, 11 özel üniversite bulunmaktadır. Azerbaycan üniversitelerinde 11.566 profesör ve 12.616 akademisyen görev yapmaktadır. Azerbaycan’daki büyük petrol sektörünün bir etkisi olarak, ülkede görece yüksek sayıda kişi çoğunlukla teknik ve pratik konularda yükseköğretim sürecinden geçmiştir. Petrol ve diğer önde gelen sektörlere uzman ve ara eleman yetiştiren çeşitli meslek enstitüleri de bulunmaktadır. 
 
Azerbaycan’ın en popüler okulları arasında Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi, Bakü Yüksek Petrol Okulu, Bakü Mühendislik Üniversitesi (Eski Kafkas Üniversitesi), Hazar Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi gibi kurumlar yer almaktadır. En büyük üniversitesi olan Bakü Devlet Üniversitesi’nde 11.000’den fazla öğrenci eğitim görmektedir.
 

whatsapp
tel_icon_yazili