Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan

Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi

Genel Bilgiler

Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Azerbaycan Devlet Üniversitesi,  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan bir devlet üniversitesidir. Güney Kafkasya'daki en büyük üniversitelerden biri olan okul; Avrupa Üniversiteler Birliği, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üniversite Kurulu ve Avrasya Üniversiteler Birliği'nin asil üyesidir. 1930’da bölümlere ayrılması ile birlikte İktisat bölümünün ayrı bir yapıya sahip olmasına yönelik alınan kararla,  Azerbaycan Ticaret Kooperatifçilik Enstitüsü olmuştur. Bölüm sayısı artırılarak 1933 yılında Azerbaycan Halk İktisat Enstitüsü olarak eğitim vermeye başlamıştır. Ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1941 yılından başlayarak 4 yıl boyunca eğitim vermeyi durduran enstitü, daha sonra yeniden açılmış ve Azerbaycan Halk İktisat Enstitüsü ismiyle 1987 senesine kadar bağımsız bir şekilde eğitimine devam etmiştir. 

Geçmişten Günümüze Azerbaycan Ekonomi Üniversitesi

Azerbaycan eğitim sistemi için her zaman önemi büyük olan bu enstitü 1987-1990 döneminde Leningrad Maliye İktisat Enstitüsü Bakü Şubesi olarak eğitim vermiş olsa da, önce 1990’da Azerbaycan Devlet İktisat Enstitüsü ismini almış ve sonrasında 2000 senesinde de bünyesine Bakü Ticaret Enstitüsü’nü katarak Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi olmuştur.

Fakülte ve Bölümler

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 11 fakülte ve 1 araştırma enstitüsü ile 11.000 öğrenciye eğitim vermektedir.  Bunlara ek olarak Türk Dünyası Araştırma Vakfı ile İstanbul Üniversitesi ile giriştiği kapsamlı işbirliği sayesinde Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde Türkçe eğitim de vermektedir. Bilgi Teknolojileri ve Sistem Mühendisliği, Dünya Ekonomisi, Finans, Metroloji Standartlaştırması ve Belgelendirme Mühendisliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası İlişkiler üniversitenin bölümleri arasında yer almaktadır.

Yüksek Lisans Merkezi

Yüksek Lisans Merkezi'nde akademik yıl, tam zamanlı eğitimde 15 hafta haftadan oluşan güz ve yaz dönemlerinden oluşmaktadır. Güz dönemi Eylül-Ocak, bahar dönemi ise Şubat-Haziran aylarını kapsar. Yüksek lisans öğrencileri 4 dönem katılır. IV. dönemdeki dersler öngörülmemiştir – araştırmalarını, bilimsel ve pedagojik uygulamalarını ve tez çalışmalarını tamamlamaları için serbest zaman verilir.    

Öğrenci-Rektör Hakkında

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nin (UNEC) öğrenci-rektörü, üniversitenin tam zamanlı lisans öğrencileri  arasından bir yıllığına seçilir. Öğrenci-rektör, UNEC'de okuyan öğrencilerin çıkarları için ortaya çıkacak bir temsilcidir. Öğrenci-rektör kamu bazında çalışır. Öğrenci-rektör, üniversitenin eşit haklara sahip yönetim organlarından biridir. UNEC'in Akademik Konseyinin ve diğer yapısal birimlerin performanslarına, öğrencilerin çıkarlarının tartışılması ve kararların alınması da dahil olmak üzere katılma hakkına sahiptir. Öğrenci-rektör, öğrenci işlerinde ilgili kurumlarla karşılıklı ilişki kurma konularında temsil ve bilirkişilik işlevlerini yerine getirir ve diğer yükseköğretim kurumlarıyla ilişki kurmada kendisine verilen yetkiler dahilinde üniversitenin ve öğrencilerinin çıkarlarını oluşturur.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA