Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi

Genel Bilgiler

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bakü'de yer almaktadır. Eğitim dili Azerice, Rusça ve İngilizce dilindedir. 1975 yılında kurulan üniversitenin 5 eğitim binası ve toplam 49.000 metrekare alana sahip kampüsü bulunmaktadır. Üniversitede bir İnşaat Fakültesi ve bir teknik lise bulunmaktadır. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi 1920’de açılmış ve eğitim süresi boyunca hem farklı enstitülerin bünyesinde hem de Bakü Politeknik Enstitüsü olarak hizmet vermiştir. 2000 yılından sonra bu üniversite, Haydar Aliyev'in talimatları doğrultusunda günümüzdeki Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi adıyla eğitim vermeye başlamıştır. 

Üniversite Kampüsü

Toplam dokuz fakülte ile eğitim veren Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Fakültesi 50 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir kampüse sahiptir. Kampüs içerisinde 5 eğitim binası, uygulama laboratuvarları, öğrenci kulüpleri, tüm binalarda okuma salonları, bilimsel araştırma merkezi, internet bağlantılı bilgisayar merkezleri, kafeteryalar ve spor alanları bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde ayrıca 450 bin kitaptan oluşan bir kütüphane yer almaktadır.

Üniversite Bilim Kurulu

Üniversitenin genel yönetimi Prof. G.H. Mammadova başkanlığındaki Bilimsel Konsey tarafından uygulanmaktadır. Bilim Kurulu, rektör, rektör yardımcıları, bilim sekreteri, dekanlar, bölüm başkanları, sendika ve öğrenci örgütlerinin temsilcilerinden oluşur. Bilim Kurulunun diğer üyeleri, fakülte ve her fakültenin araştırmacıları genel kurulunda gizli oyla seçilir.

Yüksek Lisans Merkezi

Merkez, eğitim sistemindeki bilimsel ve bilimsel-pedagojik personelin eğitimini kontrol eder ve koordine eder. Üretimde ve işte bağımsız kararlar alabilen, sonuçlarının sorumluluğunu alabilen, yeni fikirler üretebilen ve uluslararası arenada çalışan personel yetiştirmektedir.  Yüksek Lisans Merkezi, AzUAC Bilim Konseyi'nin 27 Aralık 2017 tarihli kararı ile Yüksek Lisans Bölümü temelinde kurulmuştur. Master merkezinin yöneticisi Doçent Rovshan Samadov'dur.

Merkezin ana faaliyetleri;
- Merkeze giren ve çıkan evrakları kayıt altına almak.
- Kabul planları hazırlamak.
- Devlet standartlarını ve uzmanlık müfredatlarını geliştirmek ve onaylamak.
- Departmanlara talimat vermek.
- Eğitimle ilgili tüm bilgileri hazırlayarak ilgili kuruluşlara göndermek.
- Derslerin müfredata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Üniversite bünyesinde Harita Mühendisliği, İnşaat, İnşaat Mühendisliği, Lojistik, Makine ve Enformasyon,    Mimarlık ve Yapı İktisat bölümlerinde eğitim alabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA