İLK
1000
Polonya Bayrağı

Polonya

Lodz Tıp Üniversitesi

Genel Bilgiler

Lodz Tıp Üniversitesi, 1 Ekim 2002’de Lodz Tıp Akademisi ve Lodz Askeri Tıp Akademisi olmak üzere iki tıp fakültesinin birleşiminden doğmuştur. Lodz Tıp Akademisi’nin kuruluşu 24 Ekim 1949 tarihine uzanmakta olup Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerinin Lodz Üniversitesi’nden ayrılmasıyla kurulmuştur.

Misyonu

Tıp alanında Polonya’nın en büyük devlet üniversitesi olan Lodz Tıp Üniversitesi’nin misyonu şöyledir:

  • Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve diğer tıbbi disiplinlerde öğrenci yetiştirmek,
  • Araştırma kadroları yetiştirip araştırmalar gerçekleştirmek,
  • Üst düzey niteliklere sahip sağlık sistemi personeline mezuniyet sonrası eğitim vermek,
  • Sosyal sağlık sisteminde öngörülen sağlık programlarına katılım sağlamak

Eğitim Faaliyetleri

Lodz Üniversitesi’nde tıbbi kadrolara sunulan güncel ve profesyonel eğitim sürekli geliştirilmektedir. Eğitim süreci, çeşitli topluluklar ve ulusal sağlık sistemlerine bağlı birimlerde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmeye odaklanmıştır. Eğitim olanakları, Avrupa Birliği kapsamında Polonya hükümeti tarafından onaylanan kararların gereklerine uygun olarak güncellenmektedir. Polonya’nın 1 Mayıs 2004’te AB üyesi olmasından itibaren, LTÜ’den alınan akademik dereceler AB üyesi 25 ülkede otomatikman tanınmaktadır.

Üniversitede yaklaşık 1.600 akademisyen ve eğitim personeli görev yapmaktadır. Bunların 300’ü bağımsız araştırmacı, 170’i profesör, 190’ı doçent ve yardımcı doçent, 900’ü ise doktora seviyesinde akademisyendir. Eğitim programları hem Polonyalı hem de yabancı öğrencilerden büyük ilgi görmektedir. Mevcut durumda ABD, Kanada, Tayvan, İsveç, Norveç, Büyük Britanya, İspanya, Kenya, Nijerya ve Zambiya başta olmak üzere çok çeşitli ülkelerden 300 civarı yabancı öğrenci LTÜ’de eğitim görmektedir. Lodz Tıp Üniversitesi’nde 4, 5 ve 6 yıllık MD programları bulunmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencileri, Polonya Bilim Akademisi tarafından verilen Tıp Ödülü veya “Primus Inter Pares” adlı En İyi Öğrenci Ödülü gibi en prestijli ödüllere layık görülmüşlerdir.

Lodz Tıp Üniversitesi, Polonya’nın önde gelen tıbbi araştırma merkezlerinden biridir. Her yıl, yüzlerce araştırma hibesi dağıtılmakta, pek çok araştırma sözleşmesi yapılmaktadır. Mevcut durumda 300’den fazla bağımsız araştırma projesi yürütülmekte olup bunların 100 tanesi yeni projelerdir. LTÜ pek çok prestijli akademik ve araştırma merkezleri ile kapsamlı uluslararası bilimsel işbirliği içerisinde faaliyet göstermektedir. Bunlardan bazıları:

  • MD Anderson Kanser Merkezi (MDACC), ABD
  • Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü (CNR), İtalya
  • Cenevre Üniversitesi, İsviçre
  • Amsterdam Üniversitesi Akademik Tıp Merkezi, Hollanda
  • King’s College London, Birleşik Krallık
  • Birmingham Alabama Üniversitesi (UAB)

Öğrencilerin Akademik Faaliyetleri

LTÜ öğrencileri, uluslararası akademik değişim programlarında yer almaktadır. Aynı zamanda, diğer Avrupa üniversitelerinden gelen öğrenciler de Erasmus gibi değişim programları çerçevesinde LTÜ’de eğitim görmektedir. Öğrenci Bilim Topluluğu, öğrenciler arasında araştırma çalışmalarını yaygınlaştırmak, bilimsel konferanslar düzenlemek ve 50’den fazla çalışma grubunun koordinasyonunu sağlamak gibi faaliyetler yürütmektedir.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA