İtalya Bayrağı

İtalya

Napoli II.Federico Üniversitesi

Genel Bilgiler

Napoli II. Federico Üniversitesi, Sicilya Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru II. Frederick Hohenstaufen tarafından 5 Haziran 1224 tarihinde kurulmuş olup bugünkü adını 1987’de almıştır. Bir devlet başkanı tarafından kurulan en eski üniversitelerden biridir. Üniversite aynı zamanda dünyanın devlet destekli en eski yüksek öğrenim ve araştırma kurumudur.

Üniversite Bilgisi
Günümüzde, neredeyse her temel alanda eğitim programları sunan üniversitede 155 derece programı bulunmaktadır. Bu programların tümüne araştırma tesisleri destek verir. Öğrenciler, mesleki beceriler edinmenin yanı sıra entelektüel seviyelerini de geliştirmek için pek çok fırsata sahiptir. II. Federico Üniversitesi’nde 86.000 öğrenci eğitim görmekte olup 2.532 akademisyen görev yapmaktadır.

Fakülte Bilgisi
Üniversitede Politeknik ve Temel Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Beşeri Bilimler ve Eğitim Bilimleri olmak üzere üç ana fakülte bünyesinde 26 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler, yarı bağımsız şekilde faaliyet göstermekte olup öğretim ve araştırma faaliyetleri fakülteler tarafından idare edilmektedir. Üniversitenin üç ana kampüsü ile birlikte toplamda on üç fakültesi bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi, Tarım Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, Eczacılık Fakültesi bunlardan birkaçıdır.

Bunun yanı sıra, Napoli II. Federico Üniversitesi’nde on dört yüksek ihtisas müzesi ve eşsiz türlere ev sahipliği yapan iki botanik bahçesi bulunmaktadır. II. Federico Üniversitesi, öğrenci kulüplerini destekleyen bir geleneğe sahiptir. Bugün itibariyle 50’den fazla öğrenci kulübü, çok çeşitli kültürel ve sosyal arka planlara sahip öğrencileri bir araya getirmektedir. Bu kulüpler, spor ve sanat faaliyetleri, sosyal ve politik forumlar gibi alanlarda çeşitli etkinlikler düzenler.

Rakamlarla Napoli II. Federico Üniversitesi
Üniversite, kayıtlı öğrenci sayısı bakımından İtalya'daki üçüncü büyük üniversitedir, boyutuna rağmen hala İtalya'daki ve dünyadaki en iyi üniversitelerden biridir. 2015 yılında, üniversite sıralamalarında en iyi ilk 100 üniversite içerisinde yer almıştır. Ekim 2016'da üniversite, ilk Apple IOS Developer Academy'ye ve 2018'de Cisco Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'na ev sahipliği yaptı

II. Federico Tıp Fakültesi’nde büyük bir üniversite hastanesi de bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA