Almanya Bayrağı

Almanya

Nürnberg Üniversitesi

Genel Bilgiler

Nürnberg Üniversitesi - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Nürnberg Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi ya da kısaca Nürnberg Erlangen Üniversitesi; 1743 yılında Bavyera eyaletinin Nürnberg kentinde kurulan kamuya ait bir araştırma üniversitesidir. 38.771 öğrencisi bulunan üniversitenin 5.096’sını uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. 261 bölümde eğitim veren üniversitede 579 profesör görev almakta ve öğrencilere prestijli ve saygın bir eğitim vermektedir. 

Bavyera Eyaletindeki En Büyük İkinci Devlet Üniversitesi

FAU, Bavyera eyaletindeki en büyük ikinci devlet üniversitesidir. Kurum, aynı zamanda Avrupa için En İyi Endüstriyel Yöneticiler  ağının bir üyesidir. Üniversite, Kore Cumhuriyeti'nde bulunan Busan'da bir şube kampüsü kuran ilk Alman üniversitesidir. Kasım 2009'da hayata geçirilen kampüs projesi; Kore Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay alarak, üniversitenin eğitim ve öğretim geleneklerini uluslararası bir arenaya taşımıştır. FAU Busan Şube Kampüsü, Kimya ve Biyomühendislik alanında yüksek lisans programı ve bir araştırma merkezi ile bir Enstitü sunmaktadır.2014 yılında ise, üniversitenin bu kampüsünü Busan-Jinhae Serbest Ekonomik Bölgesi eğitim merkezi haline getirmek için çalışma niyetinde olduğunu açıkladı. Bu amaçla FAU Busan, uluslararası alanda çeşitli şirketler ve üniversiteler ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Erlangen İleri Optik Teknolojileri Enstitüsü İle İşbirliği

Alman federal ve eyalet hükümetleri tarafından Alman üniversitelerinde bilim ve araştırmayı teşvik eden Mükemmellik Girişimi, uluslararası rekabet gücünü artırmak ve akademi ve bilimdeki en iyi performans göstericilerini görünür kılmak için Almanya'daki yüksek öğrenimi ve araştırmayı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu girişimin bir parçası olarak FAU, önümüzdeki beş yıl için yıllık 1,9 milyon Euro fon alan Erlangen İleri Optik Teknolojileri Enstitüsü için sözleşme imzalamıştır. 
 
Üniversitenin arşivi, Margrave Friedrich tarafından kurulmuş olup, daha sonra Margrave Alexander tarafından genişletilerek üniversite tarihine ait tüm arşivlerin merkezi saklama yeri olarak kabul görmüştür. Koleksiyonun çoğunluğu genel idare, insan kaynakları, öğrenci işleri, muhasebe ve varlık yönetimi ile ilgili idari belgelerden oluşmaktadır. Ayrıca, sırasıyla 1928 ve 1966'da kurulan dört orijinal fakülteden - Teoloji, Hukuk, Tıp, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Fakültesi belgelerini içerir. Arşivin diğer bir kısmı, 1961’de FAU’ya entegre edilmiş olan eski Nürnberger Handelshochschule’den ve 1972’de üniversitenin bir parçası olan Nürnberger Pädagogische Hochschule’nin materyallerinden oluşmaktadır. Üniversitedeki bu belgelerin çoğu bağış yolu ile toplanmıştır ve üniversite halen bağışlara açıktır. Çok az sayıda dokümanın, özellikle savaş dönemlerinde kaybedilmesine rağmen, Üniversite Arşivi, 260 yılı aşkın FAU tarihinin tam bir kaydını sunmaktadır.
 

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA