Ukrayna Bayrağı

Ukrayna

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi

Genel Bilgiler

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi - Odesa National Maritime University

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi (ONMU); Odessa'da IV. akreditasyon seviyesinde denizcilik eğitimi veren bir yüksek eğitim kurumudur. Üniversite, Haziran 1930'da Odessa Su Taşımacılığı Mühendisleri Enstitüsü (OIIVT) adı altında kuruldu. 1945'te Odessa Deniz Mühendisleri Enstitüsü (OIIMF) olarak yeniden adlandırıldı. Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1994 tarihli ve 592 sayılı kararı ile enstitünün adı Odessa Devlet Denizcilik Üniversitesi (ODMU) olarak değiştirildi. 26 Şubat 2002 tarihli Ukrayna Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile üniversiteye "ulusal" statüsü verildi. Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi; doğrudan Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na bağlıdır. Devlet akreditasyon sonuçlarına göre, üniversite 4. seviyede akredite edilmiştir. 

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi'nin Fakülteleri

Üniversitede 10 adet fakülte bulunmaktadır. Üniversitenin fakülteleri, Ukrayna ve yabancı ülkelerin deniz ve nehir taşımacılığının kıyı altyapısı için 12 alanda uzmanlar yetiştirmektedir. Fakülteler:
- Gemi ve Okyanus Mühendisliği 
- Bilgi Kontrol Sistemleri ve Teknolojileri
- Gemi Enerji Santralleri ve Teçhizatı
- Gemi Enerji Santrallerinin İşletilmesi
- Yol, Islah Makine ve Teçhizatı
- Hidrolik Mühendisliği
- Nakliye ve Nakliye Yönetiminin Organizasyonu
- Proje Yönetimi
- İşletme Ekonomisi
- Hukuk (Deniz Hukuku)

Ödüllerle Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi 

Üniversitenin 33 bölümünde 59 fen bilimleri doktoru ve profesörü, 210 fen bilimleri doçent adayı olmak üzere toplamda 418 akademisyen görev yapmaktadır. Akademisyenlerde 35'i Ukrayna Bilim Akademisi üyesi, 6'sı Ukrayna yüksek öğrenim onuru ödül sahibi, 2'si New York Bilimler Akademisi üyesi ve 2'si bilim ve teknoloji alanında Ukrayna devlet ödülü sahibidir. Tüm lisansüstü bölümler de dahil olmak üzere üniversite bölümlerinin %70'inden fazlası profesörler ve bilim doktorları tarafından yönetilmektedir. Üniversitede 5.000'den fazla öğrenci eğitim görmektedir.

Akademik Konseyler

Üniversite, varlığının ilk yıllarından itibaren, deniz taşımacılığının gelişimi ile ilgili önemli yönetim, ekonomik ve teknik çözümlerin geliştirilmesinde yer alan lider bir araştırma kurumu haline gelmiştir. Üniversite, sistematik olarak çeşitli uluslararası, ulusal ve bölgesel bilim konferansları düzenlemektedir. Üniversitenin beş bilimsel uzmanlık alanında doktora tezlerini savunmak için kurduğu iki adet Akademik Konseyi vardır. 

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi Araştırma Enstitüsü; Hidrolik Mühendisliği ve Deniz Taşımacılığı alanında önemli bir araştırma ve geliştirme tabanına sahiptir. Kurumda yer alan saygın profesörler, Ukrayna'nın denizcilik politikası alanındaki sorunların çözümünde aktif rol almaktadır.