İLK
1000
Çekya Bayrağı

Çekya

Ostrava Teknik Üniversitesi

Genel Bilgiler

OTÜ, yüksek kaliteli mühendislik eğitiminde köklü bir geleneğe sahiptir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çok çeşitli eğitim programlarıyla teknik ve ekonomik bilimlerde öğrenim olanakları sunmaktadır.

Eğitim programları, 165 yıllık bir geleneğe dayanmakla birlikte günümüzün son teknolojilerini, sektörün ve toplumun ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinden çıkan sonuçların fikri mülkiyeti güçlü bir şekilde korunmaktadır.

Eğitim faaliyetleri 7 fakülte ve 3 üniversite geneli eğitim programı kapsamında organize edilmiştir. 6 kıtada partner üniversiteler ve araştırma kurumlarında değişim programlarına katılma olanağı bulunmaktadır.

Ostrava Teknik Üniversitesi’nde araştırma etiğine büyük önem verilmektedir. Kendi yazılı etik kurallarını belirlemiş olan OTÜ, Avrupa kültürü ve eğitiminin bir savunucusu olarak Avrupa kültür ortamından doğan ahlaki değerleri en yüksek standartta korumak için çaba sarf etmektedir.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA