İLK
1000
İtalya Bayrağı

İtalya

Politecnico di Milano

Genel Bilgiler

Politecnico Milano (POLIMI), mühendis, mimar ve endüstriyel tasarımcılar yetiştiren bir bilim-teknoloji üniversitesidir. Üniversite, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kalite ve inovasyona odaklanmış, deneysel araştırma ve teknoloji transferi yoluyla iş ve üretim dünyası ile verimli bir ilişki geliştirmiştir.

 

Araştırma faaliyetleri her zaman pedagojiyle ilişkilendirilmiştir. Bu bağlılık, Politecnico Milano'nun uluslararası arenada yüksek kaliteli sonuçlar elde etmesine izin vermiş, aynı zamanda üniversitenin iş dünyasına katılımını artırmıştır. Araştırma faaliyetleri, endüstriyle yapılan işbirliği ve ittifaklarla el ele ilerlemektedir.

 

Çalışacağı dünyayı bilmek, öğrencilerin eğitiminde hayati önem taşır. POLIMI’de sanayi dünyasının ve kamu idaresinin ihtiyaçlarına atıfta bulunarak, yeni yollar izlemek ve sürekli ve hızlı inovasyon ihtiyacını göz önüne almak suretiyle araştırmalar kolaylaştırılmaktadır. Birçok durumda Fondazione Politecnico ve Politecnico'nun ait olduğu konsorsiyumlar tarafından desteklenen endüstriyle ittifak, üniversitenin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki iş olanaklarını takip etmesine izin verir.

 

POLOMO, en nitelikli Avrupa üniversiteleriyle işbirliği yapan çeşitli araştırma, saha ve eğitim projelerinde yer almakta olup etki alanı Kuzey Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya ve Doğu Avrupa'ya yayılmaktadır. Günümüzde, uluslararası nitelik kazanma ihtiyacıyla birlikte Politecnico Milano, Avrupa ve dünyanın önde gelen teknik üniversiteler ağına katılmakta ve pek çoğu İngilizce yapılan birçok ders sunmaktadır.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA