Polonya Bayrağı

Polonya

Poznan Güzel Sanatlar Akademisi

Genel Bilgiler

Poznan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 90 yıldır varlığını sürdürmektedir. 1919'da Dekoratif Sanatlar Okulu olarak kurulduktan sonra Devlet Sanat Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür. 1946'da Devlet Güzel Sanatlar Lisesi olarak yeniden adlandırılmıştır. Eylül 1996'da okul, Akademi statüsüyle tanındıktan sonra tekrar isim değiştirmiştir. Poznan Güzel Sanatlar Akademisi, 14 yıl sonra Poznan Sanat Üniversitesi olmuştur.

Okulun adının sıkça değişmesi, yapısının ve fakültelerinin sürekli gelişiminin yanı sıra, devamlı dönüşümlere maruz kalan bir Akademi geleneğine sahip olmasından, sanatsal ve entelektüel değerler arayışına açık yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Okul, klasikten modern döneme kadar çeşitli konseptleri ve birçok sanat disiplinini her zaman bir potada eritmeyi başarmış, hiçbir zaman tek bir sanat, tasarım ya da estetik doktrininin baskın olmasına izin verilmemiştir.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA