Rusya Bayrağı

Rusya

St.Petersburg Devlet Denizcilik Teknikleri Üniversitesi

Genel Bilgiler

St. Petersburg Devlet Denizcilik Teknikleri Üniversitesi, 1930 yılında Leningrad Denizcilik Teknik Üniversitesi adıyla kurulmuş olup bugünkü adını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından almıştır.

SPDTÜ, Rusya'da üç genel fakültede eğitim faaliyetleri yürüten tek denizcilik üniversitesidir. Gemi, tekne, denizaltı gibi deniz araçlarının bakım ve onarım faaliyetleri de bu üniversite bünyesinde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, su altı petrol, gaz ve diğer doğal kaynakların keşif araştırmalarına yönelik üretim çalışmaları da sürdürülmektedir. Üniversitede 98 profesör ve 530 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

SPDTÜ'de eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Fakültesi; Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Mühendisliği Fakültesi, Deniz Elektronik ve Kontrol Sistemleri Fakültesi ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde verilmektedir.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA