Makedonya Bayrağı

Makedonya

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Genel Bilgiler

2014 yılında kurulan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya‘nın Gostivar şehrinde bulunmaktadır. Gostivar, Türk nüfusun yoğunlukta olduğu ve Türkçenin yaygın konuşulduğu 80.000 nüfuslu bir kenttir. Makedonya’nın batısında yer alır. 

Türkçe Eğitim ve Uluslararası Diploma Geçerliliği

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Türkçe eğitim akreditasyonuna sahip olan bir eğitim kurumu olup bu bakımdan Avrupa’da tektir. Türkiye dışında Türkçe eğitim veren ilk üniversitedir. Tüm dersler Türkçe olarak verilmekte, Türk müfredatına paralel bir müfredat takip edilmektedir. Eğitim programları Bologna sürecine ve Türkiye‘de eğitim veren üniversite ders programlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca Vizyon Üniversitesi, 47 Avrupa ülkesinde diploması geçen üniversiteler arasında yer alan prestijli bir kurumdur.

Üniversitenin Fakülteleri

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde toplam 5 fakültede lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve uzaktan eğitim programları sunulmaktadır. Üniversitenin fakülteleri arasında Hukuk, İktisat, Mimarlık, Psikoloji ve Bilişim Mühendisliği fakülteleri yer almaktadır. Ayrıca kurumun tüm bölümlerinde YÖK denkliği bulunmaktadır.

Evrensel Ölçüt ve Etik Değerler

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ile paydaş memnuniyetini ilke edinen Uluslararası Vizyon Üniversitesi, bir yükseköğretim kurumu olarak, eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisindedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin Vizyonu

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile harmanlamış ve meslek bilincine sahip bireylerin yetişmesine önem veren; öğrencileri, mezunları ve mensuplarıyla bütünleşmiş, çalışanlarına değer veren ve onlara değer katan, eğitim dünyasında rekabet etmek yerine kendisine yeni bir yol açan; bunun için yenilikçi, sağlam bilgiye açık, hak, hakikat ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü ve akademik bir kurum olmaktır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin Türkiye’de olan üniversiteler başta olmak üzere, uluslararası birçok üniversite ile işbirliği bulunmaktadır. Bu işbirlikleri  ile öğrenci değişim programları, kongreler, konferanslar, seminer ve sempozyumlar ortak olarak düzenlenmekte ve geliştirilmektedir.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA