İLK
1000
Polonya Bayrağı

Polonya

Varşova Teknoloji Üniversitesi

Genel Bilgiler

Varşova Teknoloji Üniversitesi, geçmişte Varşova’da faaliyet gösteren Polonya teknik üniversitelerinin köklü geleneğini sürdürmektedir. Bu geleneğin izi 1826’da kurulan Polytechnic Institute adlı enstitüye kadar sürülebilir. Varşova Teknoloji Üniversitesi, Bilimsel Dersler Birliği ve Varşova Kenti Yurttaşlar Komitesinin çabalarıyla 1915 yılında faaliyete başlamıştır. Kesintiye uğramadan faaliyet gösteren Üniversite, nesiller boyu mezunlar vermiş, giderek artan bilimsel ve teknik başarılara imza atmıştır.

Üniversite Bilgisi

Polonya’nın yalnızca en eski değil, aynı zamanda en iyi teknik üniversitesidir; Polonya üniversiteleri sıralamasında kendi kategorisine dokuz yıl üst üste birinci olmuştur. Varşova Teknoloji Üniversitesinde 180’in üzerinde araştırma grubu, organizasyon ve topluluk faaliyet göstermekte, 30’dan fazla çalışma alanında eğitim olanağı sunulmaktadır (İngilizce müfredatlı eğitim yapılmaktadır).

Misyonu

Öğrencileri ve öğretim üyeleriyle tam bir bütün olan Varşova Teknoloji Üniversitesi, geleceğin aydınları olarak dünyaya geniş bir perspektiften bakan, kendi görüşlerinin bilincinde olmakla birlikte başkalarının dünya görüşlerini de anlayıp saygı gösteren kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite öğrencilerin zihinlerini şekillendirmekte kalmamakta, karakterlerini de inşa ederek mühendislerin sergilemesi gereken yaratıcı tutumu harekete geçirmekte, öğrencilerine bilgi yanında pek çok beceri de kazandırmaktadır. Üniversitenin genel mantalitesi şudur: Bilgiyi en iyi uygulayan kişi bilgisini her daim artırandır, beceriyi en iyi öğreten kişi ise uygulayarak öğrenendir.

Varşova Teknik Üniversitesi öğrencileri okulun karar alma mekanizmalarında yer alır ve hatta bazı çalışma alanlarından doğrudan sorumludur. Etik kurallara ve yasalara aykırı olmadığı sürece herkes görüşünü özgürce ifade edebilir. Bu anlamda, Varşova Teknik Üniversitesi demokrasi kültürü ve akademik özgürlük ortamını içselleştirmiş olan köklü bir üniversitedir.

Rakamlarla Varşova Teknoloji Üniversitesi

Üniversite bünyesinde 19 fakültede toplam 48 alanda çalışma yapılmaktadır. Varşova Teknoloji Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci sayısı 36.000 civarındadır. Öğretim üyelerinden 483’ü profesör unvanına sahiptir. Üniversitenin kapsamlı kütüphanesinde bir buçuk milyondan fazla kitap bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA