Ostrava Teknik Üniversitesi (Yüksek Lisans)OTÜ, yüksek kaliteli mühendislik eğitiminde köklü bir geleneğe sahiptir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çok çeşitli eğitim programlarıyla teknik ve ekonomik bilimlerde öğrenim olanakları sunmaktadır.
 
Eğitim programları, 165 yıllık bir geleneğe dayanmakla birlikte günümüzün son teknolojilerini, sektörün ve toplumun ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinden çıkan sonuçların fikri mülkiyeti güçlü bir şekilde korunmaktadır. 
 
Eğitim faaliyetleri 7 fakülte ve 3 üniversite geneli eğitim programı kapsamında organize edilmiştir. 6 kıtada partner üniversiteler ve araştırma kurumlarında değişim programlarına katılma olanağı bulunmaktadır.
 
Ostrava Teknik Üniversitesi’nde araştırma etiğine büyük önem verilmektedir. Kendi yazılı etik kurallarını belirlemiş olan OTÜ, Avrupa kültürü ve eğitiminin bir savunucusu olarak Avrupa kültür ortamından doğan ahlaki değerleri en yüksek standartta korumak için çaba sarf etmektedir.
 
Ostrava Teknik Üniversitesi'nde teknik ve mühendislik alanlarında Yüksek Lisans eğitimi alabilirsiniz. Uygulamalı Mekanik'ten Biyomedikal Mühendisliği'ne uzanan geniş yelpazedeki Yüksek Lisans programları için bölümlerin yer aldığı sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Bölümler Eğitim Dili Süre Fiyat
Maden Mühendisliği İngilizce 2 Yıl 4000 €
Enerji Mühendisliği İngilizce 2 Yıl 4000 €
Jeoloji Mühendisliği İngilizce 2 Yıl 4000 €
Nanoteknoloji İngilizce 2 Yıl 4000 €
Geoinformatik İngilizce 2 Yıl 4000 €
Elektronik Haberleşme Teknolojisi İngilizce 2 Yıl 4000 €
Biyomedikal Mühendisliği İngilizce 2 Yıl 4000 €
Mobil Teknoloji İngilizce 2 Yıl 4000 €
Uygulamalı Elektronik İngilizce 2 Yıl 4000 €
Uygulamalı Mekanik İngilizce 2 Yıl 4000 €
Kalite Yönetimi İngilizce 2 Yıl 4000 €
Uygulamalı İktisat İngilizce 2 Yıl 4000 €
Maliye İngilizce 2 Yıl 4000 €
Pazarlama ve İşletme İngilizce 2 Yıl 4000 €

Kayıt için öğrenci tarafından toplanması gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir

 • Lise Diploması; Lise Diploması aslı ve noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli.
 • Pasaport Fotokopisi; Pasaportun geçerlilik süresinin en az iki yıllık olması gerekir. (10 yıllık olması önerilir.)
 • Transcript; Lise Not Dökümü 1.2.3.4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli.
 • Sağlık Raporu; Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu, Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli (Tek Dr. imzası yeterlidir.
 • Nüfus Kayıt Örneği; Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli
 • Fotoğraf; 12 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.
 • Adli Sicil Kaydı; Vilayet makamından apostilli
 • Taahhütname; Yurtdışında eğitim göreceği süre boyunca eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacağına dair noterden belge. Vilayet makamından
 • Vekaletname; Yurtdışında eğitim işlemlerini Balkanlarda eğitim danışmanımıza işlemlerle ilgili yetki verdiğinize dair noterden belge.
 • İkametgah; Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet.
 • Uluslararası Doğum Belgesi; Nüfus müdürlüğünden alınacak. 2 adet.
 • SGK Hizmet Dökümü; SGK’da sigortalı olduğunuza dair belge. (Yoksa 1 yıllık özel sağlık sigortası)

İletişime geç!

Sizinle Hangi Ofisimizin İrtibata Geçmesini İstersiniz?

whatsapp
tel_icon_yazili