Almanya Bayrağı

Almanya

Berlin Freie Üniversitesi

Genel Bilgiler

Berlin Freie Üniversitesi - Freie Universität Berlin

Berlin Freie Üniversitesi, Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan bir araştırma üniversitesi olup şehrin en
büyük üniversitedir. Kurum ayrıca FU Berlin veya kısaca FU olarak adlandırılmaktadır. Almanya'nın en
seçkin üniversitelerinden biri olan Berlin Freie Üniversitesi, beşeri ve sosyal bilimler ile sağlık ve doğa
bilimleri alanında yaptığı araştırmalarla nam salmıştır. Almanya'nın en prestjli üniversitelerinden biri olan bu saygın kurum, Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversitesi Sıralaması 2020 verilerine göre, dünyanın en kaliteli ilk 1000 üniversite arasında 51.sıradadır.

Berlin Freie Üniversitesi, 1948’de Batı Berlin’de, Soğuk Savaş döneminin başlarında, Doğu Berlin’de
bulunan ve güçlü komünist baskıyla karşı karşıya kalan Frederick William Üniversitesi’nin fiili bir
devamı olarak Amerikan desteği ile kurulmuştur. Okulun ismi, “özgür olmayan” komünist dünyasının ve
özellikle Doğu Berlin'deki “özgür olmayan” komünist kontrolü altındaki Frederick William Üniversitesi’nin aksine, Batı Berlin’deki “Batılı Özgür Dünya” nın bir parçası olduğunu ifade eder.

Alman Üniversiteleri Mükemmellik Girişimi

Berlin Freie Üniversitesi, Alman Üniversiteleri Mükemmellik Girişimi'nde yer alan on bir seçkin Alman
üniversitesinden biridir. 2008 yılında, ortak bir çabayla, Berlin Freie Üniversitesi, Hertie Yönetim Okulu
ve WZB Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi birlik olup Berlin Ulus Ötesi Ulusal Okulları'nı kurmuşlardır.

Sürdürülebilirlik Projeleri İle Berlin Freie

Almanya'nın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olarak kabul edilen kurum, 150'den fazla
üniversite programı sunmaktadır. 12 Akademik Bölüm ve 4 Merkez Enstitü'den oluşan Berlin Freie Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ile de ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca öğrenciler ve akademisyenler "sürdürülebilirlik" projeleri ile iklim, ekoloji, çevre vb. konularda farkındalık yaratmak için bir çok başarılı çalışmaya imza atmışlardır. Üniversite, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) hakkındaki akademik söylemlere katılarak, dünyayı sürdürülebilir kılma konusunda özel bir sorumluluğa sahip olduklarını göstermişlerdir.

2018 yılı verilerine göre üniversitede toplamda 33.000 öğrenci bulunmaktadır ve bu öğrencilerin lisans
düzeyinde %13’ü, master düzeyinde ise %27’si yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. Yaklaşık 4.450 adet
öğretim üyesini bünyesinde bünyesinde bulunduran üniversitede toplam 358 profesör görev yapmaktadır.

Toplamda 178 bölümde eğitim veren üniversitenin 2017 yılı verilerine göre toplam fonu 472 milyon
Euro’dur ve bu fonun 340 milyon Euro’su devlet tarafından, 132 milyon Euro’su ise dış kaynaklar
tarafından karşılanmaktadır.

ÜNİVERSİTEYİ KEŞFETMEYE BAŞLA