Bulgaristan Üniversiteleri

Listele
Bulgaristan Üniversiteleri

Bulgaristan Demokratik Halk Cumhuriyeti 

Türkiye'nin kuzey batı komşusudur. Kuzeyinde Romanya, batısında Yugoslavya ve güneyinde Yunanistan ile çevrilmiştir. Kuzeyde Tuna ve doğuda Karadeniz doğal sınırlarını oluşturur. Ekonomi ve ideolojik bakımdan Sovyetler Birliği’ne bağlıyken, 1989’da Rusya’da başlayan yeniden yapılanma ve batıya açılma politikası, burada da hızla yayılmış ve komünizm, eski hakimiyetini kaybetmiştir.

Bulgaristan’da halk diğer Balkan milletlerinden daha homojendir. Halkın % 88’i Bulgar, % 8, 6’sı Türk, geri kalanları da Çingene, Romen, Yunanlı ve Yahudiler’dir. Buradaki Türkler Dobruca ,Rodop ve Varna gibi şehirlerde yaşamaktadır. Resmi dil Bulgarca olmakla beraber, halkın çoğu Türkçe Rusça dillerini de bilmektedir. Kullanılan Slav alfabesine 1945’te yapılan reform ile üç Rus harfi de ilave edilmiştir. Hıristiyan nüfusun % 90’ı Ortodokstur. Halkın % 61’i şehirlerde yaşar. Şehirdeki binalar komünist ülkelerin ortak mimari tarzıyla yapılmıştır. Sovyetlerle ilişkilerden sonra halk an’anevi geleneklerini terk etmiştir. Başlıca şehirleri Sofya, Filibe Varna Rusçuk’tur. 

Bulgaristan, yaklasık 8 milyonluk nüfusu ile Turkiye’nin AB uyesi iki komsusundan biridir. Bulgaristan, 2007′de de Avrupa Birliği ‘nin tam üyesi olmustur. Ulke, AB  üyeliği ile birlikte AB tarafından eğitime ayrılan yüksek miktarda fonların yardımını almış ve eğtim kurumlarını Avrupa standartlarına ulaştırmak için etkin çalışmlar yürütmüştür. Okur yazar oranın %99 lara ulaştığ ülkede universite ve okul sayısı oldukca fazladir. Genç nüfus fazlalığınin dikkat çekmekte olduğu Bulgaristan’da, AB üyeliğinden dolayı bek cok yapancı öğrenci üniversitelere gelmekte ve uluslararası bir ortam oluşmaktadır. Ulke ayrica, İstanbula 500 km uzaklığı ve yakın kültürel alt yapısı ile cazip bir ülke konumundadır.

Bulgaristan’da bulunan üniversitelerde eğitim almak için , lise mezunu olmak yeterlidir. Bulgaristanda eğitim ; İngilizce , Bulgarca , ve dilenirse Fransızca , Almanca ve Rusça olarak verilmektedir. Herhangi bir sınav sonucu ya da baraj olmaksızın Bulgaristan üniversitelerinde eğitim alınabilmektedir.

whatsapp
tel_icon_yazili