İtalya Üniversiteleri

Listele
İtalya Üniversiteleri

Dünyanın en tarihi ve en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan İtalya, buna rağmen yerel kültürünü korumayı başarmıştır. Ulusal birliğini 1861 gibi geç bir tarihte kurduğu için, İtalyanlar hâlâ kendi bölgelerine daha fazla bağlılık hissetmekte, bu da çok çeşitli ve zengin bir kimlik yelpazesi oluşturmaktadır.  
 
İtalya’da üniversite eğitimi de aynı ölçüde köklü bir geçmişe sahiptir. Hatta “üniversite” sözcüğünün İtalyancada doğduğu söylenir. Bologna Üniversitesi dünyanın en eski üniversitelerinden biridir. Milano, ev sahipliği yaptığı 8 üniversite ile en geniş öğrenci topluluğunu barındırır.
 
İtalya’da yaklaşık 32.000 yabancı öğrenci eğitim almakta, İngilizce müfredatlı yeni programların açılmasıyla birlikte bu sayı giderek artmaktadır. İtalya, aynı zamanda Avrupa’da yükseköğretim reformunu başlatan ilk ülkelerden biridir; Bologna Süreci İtalya’da başlatılmıştır.
 
Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilir. Bu kurumlar özel sektör veya devlet tarafından finanse edilebilir. Belirli uzmanlık alanlarına yoğunlaşan üniversiteler de vardır, ancak bu üniversitelerin de eğitim yelpazesi genellikle geniştir. 
 
İtalya’da üniversitelerin yanı sıra AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) adı verilen yüksek sanat ve müzik okulları bulunmaktadır. Burada dans, tasarım, müzik performans, sinema, görsel sanatlar vb. alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler yetiştirilir. Üniversiteye benzeyen bu kurumlarda eğitim süresi birkaç yılda tamamlanır ve öğrencilerin belirli bir başvuru sürecinde başarılı olmaları beklenir.

 

whatsapp
tel_icon_yazili